Young Digital Leader

  Địa điểm
  Đại học FPT Tp.Hồ Chí Minh
  Thời gian
  9h00 - 10h30, ngày 06/01/2021

  Young Digital Leader là chương trình giúp sinh viên ở Việt Nam xây dựng sự nghiệp quốc tế bằng cách cải thiện kỹ năng giao tiếp, tư vấn, kinh doanh và kỹ thuật số.
  Diễn giả: Mr. Anurag là chuyên gia Enterprise Salesforce Consultant, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Antwerp Management School (Belgium). Đãtừng làm việc với các doanh nghiệp lớn và giúp họ chuyển đổi các hoạt động CRM (Bán hàng, Tiếp thị, Dịch vụ Khách hàng) bằng sức mạnh của kỹ thuật số và lực lượng bán hàng. Nhiều khách hàng của Mr.Anurag là các công ty đa quốc gia từ các ngành như dịch vụ tài chính, sản xuất, truyền thông, bán lẻ và viễn thông.
  Tại đây sinh viên sẽ được lắng nghe những chia sẻ về: trí tuệ cảm xúc, tư duy lãnh đạo, việc làm toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số, lực lượng bán hàng.

  Source: FPT University HCM

  Nhi Nguyễn


  Lịch sự kiện

  Young Digital Leader

  Địa điểm
  Đại học FPT Tp.Hồ Chí Minh
  Thời gian
  9h00 - 10h30, ngày 06/01/2021

  Young Digital Leader là chương trình giúp sinh viên ở Việt Nam xây dựng sự nghiệp quốc tế bằng cách cải thiện kỹ năng giao tiếp, tư vấn, kinh doanh và kỹ thuật số.
  Diễn giả: Mr. Anurag là chuyên gia Enterprise Salesforce Consultant, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Antwerp Management School (Belgium). Đãtừng làm việc với các doanh nghiệp lớn và giúp họ chuyển đổi các hoạt động CRM (Bán hàng, Tiếp thị, Dịch vụ Khách hàng) bằng sức mạnh của kỹ thuật số và lực lượng bán hàng. Nhiều khách hàng của Mr.Anurag là các công ty đa quốc gia từ các ngành như dịch vụ tài chính, sản xuất, truyền thông, bán lẻ và viễn thông.
  Tại đây sinh viên sẽ được lắng nghe những chia sẻ về: trí tuệ cảm xúc, tư duy lãnh đạo, việc làm toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số, lực lượng bán hàng.

  Source: FPT University HCM

  Nhi Nguyễn