Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng bào. Chúng ta hiện tại ngồi yên một chỗ

    Điều không mong muốn đã xảy ra như duyên phận. Bao nhiêu nỗ lực của cả tập thể, sự hy sinh của từng con người, trong đó có bạn, có tôi và cả chúng ta. Hãy dành những lời chia sẻ cho đội ngũ y bác sĩ ngày đêm vất vả. Thương yêu


    Cùng cố gắng dập dịch nhé.... xin đừng đi đâu lúc này nữa!

    Phương Anh (Nguồn: FPT Education)

    Tin tức Liên quan