WORKSHOP UI/UX

    Địa điểm
    FPT University HCM
    Thời gian
    05/12/2019

    [Workshop]
    ✏What is UI/UX and role in Software development progress]
    🔻Với mục tiêu cung cấp những kiến thức cần biết ngành Thiết Kế Đồ Họa về thiết kế App và Giao diện Web.

    🔻Chia sẻ về những kinh nghiệm cách làm việc cùng khách hàng, quy trình thực hiện một dự án thực tế về UX/UI.
    Khách mời: anh Lê Trần Tuấn Anh: Art Director, and Product Designer.

    🔻Thông tin chương trình:
    - Thời gian: 9h00-11h00, Thứ năm 05/12/2019.
    - Địa điểm: Phòng 008, trường đại học FPT campus HCM.

     Theo FPT AROUND

    Lịch sự kiện

    WORKSHOP UI/UX

    Địa điểm
    FPT University HCM
    Thời gian
    05/12/2019

    [Workshop]
    ✏What is UI/UX and role in Software development progress]
    🔻Với mục tiêu cung cấp những kiến thức cần biết ngành Thiết Kế Đồ Họa về thiết kế App và Giao diện Web.

    🔻Chia sẻ về những kinh nghiệm cách làm việc cùng khách hàng, quy trình thực hiện một dự án thực tế về UX/UI.
    Khách mời: anh Lê Trần Tuấn Anh: Art Director, and Product Designer.

    🔻Thông tin chương trình:
    - Thời gian: 9h00-11h00, Thứ năm 05/12/2019.
    - Địa điểm: Phòng 008, trường đại học FPT campus HCM.

     Theo FPT AROUND