WORKSHOP UI/UX

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  05/12/2019

  [Workshop]
  ✏What is UI/UX and role in Software development progress]
  🔻Với mục tiêu cung cấp những kiến thức cần biết ngành Thiết Kế Đồ Họa về thiết kế App và Giao diện Web.

  🔻Chia sẻ về những kinh nghiệm cách làm việc cùng khách hàng, quy trình thực hiện một dự án thực tế về UX/UI.
  Khách mời: anh Lê Trần Tuấn Anh: Art Director, and Product Designer.

  🔻Thông tin chương trình:
  - Thời gian: 9h00-11h00, Thứ năm 05/12/2019.
  - Địa điểm: Phòng 008, trường đại học FPT campus HCM.

   Theo FPT AROUND

  Lịch sự kiện

  WORKSHOP UI/UX

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  05/12/2019

  [Workshop]
  ✏What is UI/UX and role in Software development progress]
  🔻Với mục tiêu cung cấp những kiến thức cần biết ngành Thiết Kế Đồ Họa về thiết kế App và Giao diện Web.

  🔻Chia sẻ về những kinh nghiệm cách làm việc cùng khách hàng, quy trình thực hiện một dự án thực tế về UX/UI.
  Khách mời: anh Lê Trần Tuấn Anh: Art Director, and Product Designer.

  🔻Thông tin chương trình:
  - Thời gian: 9h00-11h00, Thứ năm 05/12/2019.
  - Địa điểm: Phòng 008, trường đại học FPT campus HCM.

   Theo FPT AROUND