Workshop Student Scientific Research

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  23/07/2020

   

   

   WORKSHOP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH FPT

  Ngày 23/7 tới đây, ĐH FPT TP.HCM tổ chức workshop về Nghiên cứu khoa học với chủ đề “STUDENT SCIENTIFIC RESEARCH”.

  Đây là sự kiện training cho sinh viên: Phương pháp phân tích tổng hợp; Kỹ năng trình bày một vấn đề; Cách bảo vệ lập luận của mình trong nghiên cứu khoa học

  🔻 Thông tin chương trình:
  - Diễn giả: Thạc sĩ Nguyễn Huy Hùng – Giảng viên trường Đại học FPT chuyên ngành Software Engineering.
  - Thời gian: 8h30 – 10h30, Thứ năm ngày 23/07/2020
  - Địa điểm: Thư viện trường Đại học FPT HCM

  - Link đăng ký: http://bit.do/scientific_research
  - Hạn cuối đăng ký: 17h00 ngày 20/07/2020

  Lịch sự kiện

  Workshop Student Scientific Research

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  23/07/2020

   

   

   WORKSHOP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH FPT

  Ngày 23/7 tới đây, ĐH FPT TP.HCM tổ chức workshop về Nghiên cứu khoa học với chủ đề “STUDENT SCIENTIFIC RESEARCH”.

  Đây là sự kiện training cho sinh viên: Phương pháp phân tích tổng hợp; Kỹ năng trình bày một vấn đề; Cách bảo vệ lập luận của mình trong nghiên cứu khoa học

  🔻 Thông tin chương trình:
  - Diễn giả: Thạc sĩ Nguyễn Huy Hùng – Giảng viên trường Đại học FPT chuyên ngành Software Engineering.
  - Thời gian: 8h30 – 10h30, Thứ năm ngày 23/07/2020
  - Địa điểm: Thư viện trường Đại học FPT HCM

  - Link đăng ký: http://bit.do/scientific_research
  - Hạn cuối đăng ký: 17h00 ngày 20/07/2020