Workshop trò chuyện với Chuyên gia 3G Game hàng đầu Việt Nam

  Địa điểm
  Hội trường B lầu 5, trường Đại học FPT TP.HCM

   

  Thời gian
  17/3/2021

  Một sự kiện bổ ích đem lại những kiến thức và kỹ năng về 3G Game - Hoạt hình cho sinh viên.

   
  Học được gì tại Workshop:


  - Quy trình sản xuất Game AAA
  - Làm thế nào để trở thành AAA Artist?
  - Trò chuyện trực tiếp với diễn giả, giải đáp thắc mắc trong lĩnh vực đồ họa. 
  Với sự xuất hiện của 2 speaker gạo cội đến từ Sparx* Studio
   - Kristian Pedlow – Senior Art Director 
  - Hoàng Huân – Art Team Leader


  ⏰ Thời gian: 10.00 AM – 12.00 PM Thứ 4, ngày 17.03.2021
  📍 Địa điểm: Hội trường B lầu 5, Đại học FPT
  ️🎯️ Link đăng ký: https://forms.gle/iBcVPJhM6BvcW7Yv9
  🔥 Hẹn gặp các bạn tại Workshop 3D Game- Hoạt hình: “Becoming AAA Artists".

   

  Trọng Nhân ( FPT University HCMC )

  Lịch sự kiện

  Workshop trò chuyện với Chuyên gia 3G Game hàng đầu Việt Nam

  Địa điểm
  Hội trường B lầu 5, trường Đại học FPT TP.HCM

   

  Thời gian
  17/3/2021

  Một sự kiện bổ ích đem lại những kiến thức và kỹ năng về 3G Game - Hoạt hình cho sinh viên.

   
  Học được gì tại Workshop:


  - Quy trình sản xuất Game AAA
  - Làm thế nào để trở thành AAA Artist?
  - Trò chuyện trực tiếp với diễn giả, giải đáp thắc mắc trong lĩnh vực đồ họa. 
  Với sự xuất hiện của 2 speaker gạo cội đến từ Sparx* Studio
   - Kristian Pedlow – Senior Art Director 
  - Hoàng Huân – Art Team Leader


  ⏰ Thời gian: 10.00 AM – 12.00 PM Thứ 4, ngày 17.03.2021
  📍 Địa điểm: Hội trường B lầu 5, Đại học FPT
  ️🎯️ Link đăng ký: https://forms.gle/iBcVPJhM6BvcW7Yv9
  🔥 Hẹn gặp các bạn tại Workshop 3D Game- Hoạt hình: “Becoming AAA Artists".

   

  Trọng Nhân ( FPT University HCMC )