Võ Vovinam là môn học chính thức tại Đại học FPT

  Đưa Võ thuật vào trường học là chủ trương lớn của Chính phủ, ban hành tháng 8 năm 2015 về việc đưa võ cổ truyền vào chương trình giáo dục thể chất cho các cấp học phổ thông bởi thông qua võ thuật, các bạn sẽ được rèn luyện đạo đức, sự kiên nhẫn để thấm nhuần tư tưởng võ đạo mà các bậc tiền nhân đã gửi gắm qua những đường quyền, thế cước.

   


  Võ thuật cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa, chứa đựng tư tưởng và kiến thức của cha ông ta qua ngàn đời. Việc truyền bá, giảng dạy tinh hoa võ thuật tại trường học chưa bao giờ là điều dễ dàng và phần lớn mới chỉ dừng lại ở những chương trình ngoại khóa, không bắt buộc. Tại trường Đại học FPT, môn võ Vovinam đã trở thành một môn học chính để giáo dục thể chất cho sinh viên. Tại đây, các bạn sinh viên không chỉ được rèn luyện sức khỏe thông qua võ thuật mà còn được rèn luyện tính khí, đạo đức và nhân cách để trước hết trở thành một người con ngoan, trò giỏi của gia đình và xã hội.

   

   

  Trong mỗi buổi dạy, các giáo viên luôn dành một khoảng thời gian nhất định để nói về lịch sử, tinh thần của Vovinam với các sinh viên.


  Học võ không phải để giương oai tự đắc mà để hoàn thiện bản thân và giúp đỡ mọi người. Việc rèn luyện Vovinam cũng mang lại cho các bạn sinh viên tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc, có trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội. 

   

   

  Source: Đại học FPT Hà Nội

  Nhi Nguyễn

  Tin tức Liên quan