Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tuyển dụng nhiều vị trí cho SV FPT

  Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Uỷ ban) được thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban có các chức năng, “tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.” 

  Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cần tuyển các vị trí sau:
  ⚠️ Vị trí: Chuyên viên triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát thị trường tài chính (Phát triển phần mền, quản trị cơ sở dữ liệu; Công nghệ phần cứng và quản trị hệ thống; Quản trị mạng, Quản trị hệ thống mạng.
  ⚠️ Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
  ⚠️ Địa điểm làm việc: Số 109 Quán Thánh, phường Quán Thánh, Quận Ba Bình, TP Hà Nội.
  🔺 Xem chi tiết thông tin tuyển dụng theo thông báo số 75/TB-UBGSTCQG ngày 18/05/2021; Thông báo số 104/TB-UBGSTCQG ngày 30/06/2021 được đăng tải trên website của Ủy ban: http://nfsc.gov.vn/vi/

  Phương Anh (FPTU Career Center)

  Tin tức Liên quan