Tuyển sinh - Ngành học

  Chương trình đào tạo của trường Đại học FPT được thiết kế dựa trên sự tham vấn của chuyên gia, chú trọng thực hành, phù hợp với nhu cầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở nguồn nhân lực thế hệ mới..

  Quản trị kinh doanh

  Quản trị kinh doanh

  Kinh doanh quốc tế

  Kinh doanh quốc tế

  Kỹ thuật phần mềm

  Kỹ thuật phần mềm

  An toàn thông tin

  An toàn thông tin

  Trí tuệ nhân tạo

  Trí tuệ nhân tạo

  Truyền thông đa phương tiện

  Truyền thông đa phương tiện

  Thiết kế đồ họa

  Thiết kế đồ họa

  Quản trị khách sạn

  Quản trị khách sạn

  Ngôn ngữ Anh

  Ngôn ngữ Anh

  Ngôn ngữ Nhật

  Ngôn ngữ Nhật