Trực tiếp: NGHỀ IT CÓ NHƯ LỜI ĐỒN

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  14/03/2020

   

   
  ✴️ Với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các ngành nghề liên quan đến Công nghệ Thông tin đặc biệt được thị trường săn đón.


  🔸 Vậy muốn theo học các ngành Công nghệ Thông tin có cần các yêu cầu đặc biệt gì? 
  🔸 Các bạn trẻ phải trang bị điều gì để theo đuổi đam mê của mình?
  🔸 Ngành IT có mức "lương khủng" thật sự?
   Và rất nhiều câu hỏi khác sẽ được các khách mời - là những chuyên gia hàng đầu lĩnh vực Công nghệ Thông tin giải đáp trong livetream TALKSHOW ĐƯỜNG TỚI ĐẠI HỌC FPT 

  ✴️✴️ Chủ đề: NGHỀ IT CÓ NHƯ LỜI ĐỒN? 


  ⏰ Thời gian: 19h00 - 20h00, Thứ bảy ngày 14/03/202
  🤚 Liên hệ đặt câu hỏi:  
  - ☎️ HOTLINE(028)7300 5588 hoặc 
  - 🌏 FANPAGE  FPT University HCM

  Lịch sự kiện

  Trực tiếp: NGHỀ IT CÓ NHƯ LỜI ĐỒN

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  14/03/2020

   

   
  ✴️ Với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các ngành nghề liên quan đến Công nghệ Thông tin đặc biệt được thị trường săn đón.


  🔸 Vậy muốn theo học các ngành Công nghệ Thông tin có cần các yêu cầu đặc biệt gì? 
  🔸 Các bạn trẻ phải trang bị điều gì để theo đuổi đam mê của mình?
  🔸 Ngành IT có mức "lương khủng" thật sự?
   Và rất nhiều câu hỏi khác sẽ được các khách mời - là những chuyên gia hàng đầu lĩnh vực Công nghệ Thông tin giải đáp trong livetream TALKSHOW ĐƯỜNG TỚI ĐẠI HỌC FPT 

  ✴️✴️ Chủ đề: NGHỀ IT CÓ NHƯ LỜI ĐỒN? 


  ⏰ Thời gian: 19h00 - 20h00, Thứ bảy ngày 14/03/202
  🤚 Liên hệ đặt câu hỏi:  
  - ☎️ HOTLINE(028)7300 5588 hoặc 
  - 🌏 FANPAGE  FPT University HCM