Trải nghiệm Một ngày thử thách cùng RAWNF

  Câu lạc bộ Kỹ năng (RAWNF Club) là điểm hẹn của các bạn trẻ đam mê cũng như trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết cho bản thân để vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống.

   

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

   

  Có thể là ảnh chụp cận cảnh trẻ em, đang đứng và thủy vực

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

  Có thể là hình ảnh về trẻ em và đang đứng

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đường, đường phố và cây

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và đường

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

   

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, mọi người đang đứng, giày dép và ngoài trời

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và thủy vực

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

   

  Các bạn tham gia thử thách lần này không chỉ có thêm các kỹ năng cơ bản để làm nền tảng cho sự phát triển sau này mà đã vượt qua được giới hạn của bản thân để tiếp tục tiến lên phía trước.

   

  Trọng Nhân ( Đại học FPT Đà Nẵng )

  Tin tức Liên quan