Tổng hợp những câu nói truyền cảm hứng của các Shark

  Cùng xem những câu nói “đi vào lòng người” của các Shark quốc dân trước khi bước vào Vòng gọi vốn.

   

  Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Đơn Đơnvịtổchức vị tổ chức STARS Y Đơn vị tài trợ OSLA SONCHAN Các bạn phải có một ước mơ đủ lớn để có chỗ người khác tham gia vào. Chứ ước mơ của các bạn quá bé, bản thân các bạn ngồi đã chật rồi, chúng tôi không còn chá». -Shark Hưng- ESHARK ADK SH'

   🦈Shark Hưng:

  "Các bạn phải có ước mơ đủ lớn để có chỗ người khác tham gia vào. Chứ ước mơ của các bạn quá bé, bản thân các bạn ngồi đã chật rồi, chúng tôi không còn chỗ."

   

  Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Đơn Đơnvịtổchức vị tổ chức STARS TY Đơn tài Đonvịtàitrợ trợ OSLA SONCHAN Đã bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại -Shark Việt- F SH ARK'

  🦈Shark Việt:


  "Đã bắt đầu làm thì đừng nghĩ đến thất bại."

   

  Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'Đơn Đơnvịtổchức vị tổ chức STARS TY Đơn vị tài trợ OSLA SONCHAN Đã không mơ thì thôi, đã mơ thì phải mơ lớ»n. -Shark Liên SH ESHARK ARK'

  🦈Shark Liên:


  "Đã không mơ thì thôi, đã mơ thì phải mơ lớn."

   

  Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản

  🦈Shark Dzung:

  "Không phải cứ đốt nhiều tiền là thành công."

  "Các bạn cứ ngã đi, cứ mất mát đi, cứ đớn đau đi, đời sẽ dạy chúng ta tinh khôn." - Shark Dzung


  📌 Vòng gọi vốn - F Shark 2021 sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 07 năm 2021. Chúng ta cùng chờ đợi xem dự án của team nào sẽ được các Shark “rót vốn” đầu tư nha!
  -------------------
  Phòng Công Tác Sinh Viên ĐH FPT
  FPT University website: https://uni.fpt.edu.vn

  Linh Trần (ĐH FPT Hà Nội)

  Tin tức Liên quan