Tổng hợp các Jobs cực Hot dành cho SV FPT tháng 6 (Phần 2)

  1 - METI Online Intership Program 2021 -Công ty Pasona Tech Việt Nam - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36738

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'STARS T Education FPT UNIVERSITY TÔNG HỢP CÁC Cơ HỘI THỰC TẬP VIỆC LÀM TUẦN 2|THÁNG 06.2021'

   2 - Junior Performance Marketing Executive- Công ty TNHH Cốc Cốc https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36737
  3- Internal Communications Specialist- Công ty TNHH Cốc Cốc https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36736
  4 - Telesales- Công ty TNHH Cốc Cốc -https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36735
  5- Junior Software Engineer, Search - Công ty TNHH Cốc Cốc -https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36734
  6- Junior Software Engineer, Frontend- Công ty TNHH Cốc Cốc - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36733
  7 - Intern C++ Developer - Công ty TNHH Cốc Cốc https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36732
  8- Analytics and Cognitive (A&C) - Deloitte Vietnam - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36731
  9- CTV Community- Garena Sea Group -https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36730
  10- CTV Partnership- Garena Sea Group - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36729
  11- CTV Product Operations- Garena Sea Group- https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36728
  12- CTV Video Editor- Garena Sea Group- https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36727
  13- CTV Internal Communication- Garena Sea Group-https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36726
  14- CTV Marketing - Garena Sea Group - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36724
  15- CTV KOLs Marketing - Garena Sea Group - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36725

  Phương Anh (FPTU Career Center)

   

  Tin tức Liên quan