Tổng hợp các Jobs cực Hot dành cho SV FPT tháng 6

  1. Chuyên Viên Quản Lý Dự Án (Khối CNTT) - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36723

  Có thể là hình ảnh về văn bản

  2. Chuyên Viên Vận Hành, Khai Thác Ứng Dụng Các Hệ Thống CNTT - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36722
  3. Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu và Hệ Thống - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36721
  4. Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm (Java) - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36720
  5. Cộng tác viên, Nhân viên hỗ trợ kinh doanh (Bộ phận Công nghệ thông tin – Hành chính Quản trị) - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36719
  6. Lập trình viên PHP FRESHER - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36718
  7. Nhân viên thiết kế Web/apps - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36717
  8. Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester) - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36715
  9. Lập trình viên - https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36716

  Phương Anh (FPTU Career Center)

  Tin tức Liên quan