Báo chí nói về Đại học FPT

    5 dấu ấn tháng 11 của trường Đại học FPT

    5 dấu ấn tháng 11 của trường Đại học FPT

    Tháng 11 của trường Đại học FPT khép lại với rất nhiều dấu ấn. Từ xác lập kỷ lục với màn đồng diễn Vovinam lớn nhất tính đến năm 2018 cho đến vinh dự nhận giải thưởng quốc tế.