Tìm hiểu những câu thơ ngọt ngào trong văn học Việt Nam

  1. "Anh xin làm sóng biếc
  Hôn mãi cát vàng em
  Hôn thật khẽ, thật êm
  Hôn êm đềm mãi mãi"
  ( Biển - Xuân Diệu )
  2.  "Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
  Một người chín nhớ mười mong một người
  Gió mưa là bệnh của giới
  Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng" 
  (Tương tư - NGUYỄN BÍNH)
  3. "Trời còn có bữa sao quên mọc
  Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em"
  (Đêm sao sáng - Nguyễn Bính)
  4. “Muốn ăn cơm trắng mấy giò
  Lại đây mà đấy xe bò với anh”
  (Vợ nhặt - KIM LÂN)
  5. "Em trở về đúng nghĩa trái tim em
  Là máu thịt , đời thường ai chẳng có
  Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
  Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
  (Tự hát - XUÂN QUỲNH)
  6. "Sóng bắt đầu từ gió
  Gió bắt đầu từ đâu
  Em cũng không biết nữa
  Khi nào ta yêu nhau?"
  (Sóng - XUÂN QUỲNH) 

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM CÓ CÂU THƠ, CÂU VĂN NÀO "ĐẬM CHẤT THẢ THÍNH"? Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau?' (Sóng- Xuân Quỳnh)'

  Phương Anh (ĐH FPT Hà Nội)

  Tin tức Liên quan