Thưởng nóng 500K với phòng kí túc xá sạch đẹp

    Ban quản lý KTX tổ chức phong trào xây dựng: “Phòng ở Sạch - Đẹp - Kiểu mẫu” của KTX FPT.
    Vừa qua nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở ký túc xá có ý thức và hành động tích cực góp phần xây dựng KTX “Xanh, sạch, đẹp, thân thiện”, Ban quản lý KTX tổ chức phong trào xây dựng:
    “Phòng ở Sạch - Đẹp - Kiểu mẫu” của KTX FPT.
    aaaaaaaaaaaaaadzxxxxxxxd
    Thời gian thực hiện sẽ theo kì học của HS_SV.
    “Phòng ở Sạch - Đẹp - Kiểu mẫu” phải đạt được được các tiêu chí (xem ở link đính kèm) để chấm điểm.
    Ban Quản lý KTX sẽ tổng hợp kết quả chấm điểm theo học kỳ và đề nghị nhà trường xem xét khen thưởng các phòng ở đạt thành tích xuất sắc.
    Các phòng đạt “Phòng ở Sạch - Đẹp - Kiểu mẫu” trong học kỳ sẽ được biểu dương trước toàn trường, công khai trên bảng tin của Ban Quản lý KTX và trên các trang của trường.
    Mức khen thưởng: 500.000 đồng/kỳ/phòng kèm giấy khen.
    Đây là một cách làm hay giúp cho sinh viên có ý thức giữ gìn môi trường tập thể.
    Link tiêu chí chấm điểm: http://bit.ly/3ljmH1vCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'STARS Education TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "Phòng ở Sạch- Đẹp Kiểu mẫu" của KTX FPT you giime'

    Sio Đặng (Đại học FPT Đà Nẵng)

    Tin tức Liên quan