Thực tập tại trung tâm năng lượng Asean dành riêng cho sv FPT

  Trung tâm năng lượng ASEAN đang tìm 2 ứng viên thực tập sinh trong nhóm CNTT về hỗ trợ cơ sở hạ tầng CNTT, phổ biến sản phẩm trên các kênh online, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và trong mạng lưới hợp tác năng lượng của khu vực.

   
  🎯 MỘT SỐ YÊU CẦU:
  - Đang học ít nhất năm 3 cử nhân ngành CNTT hoặc tương tự; hoặc sinh viên mới tốt nghiệp và sẽ cam kết thực tập trong vòng 6 tháng.
  - Hiểu biết hạ tầng cơ sở CNTT bao gồm server,  Google  Cloud  Platform, virtual machines, Linux operating system, firewall, and các hệ thống bảo mật khác.
  - Có kĩ năng lập trình web với các ngôn ngữ HTML, CSS, PHP. Có kinh nghiệm về Wordpress hoặc các hệ thống quản trị nội dung CMS khác là một điểm cộng

  - Có kinh nghiệm về các hệ thống database MySQL, PostgreSQL và một số yêu cầu khác

  Có thể là hình ảnh về cây và ngoài trời

  Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và trong nhà

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

  Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

  ⏰ Thời gian làm việc: 8:30am - 4:30pm giờ JKT (như Việt Nam)
  📅 Thời gian thực tập: tháng 7 tới tháng 12/2021
  👉 Hình thức: online
  Thông tin chi tiết: https://aseanenergy.org/vacancy/internship-programme-ict/
  👉Deadline: 11/07/2021 (Chủ nhật)

   

  Sio Đặng (ICPDP -  Global Study Opportunities)

  Tin tức Liên quan