Thông báo thay đổi phương án tổ chức kỳ thi học bổng ĐH FPT 2021

  Trước tình hình Covid diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh, Trường Đại học FPT trân trọng thông báo thay đổi phương án tổ chức Kỳ thi học bổng 2021 như sau:

  Có thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'STARS T. Education TRƯƠNG ĐAI HỌC FPT 15 Dại ọc PT LAM KHAC DELAM oT THÔNG BÁO Thay đổi phương án tổ chức Kỳ thi học bổng ĐH FPT 2021'

  1️⃣ Bài thi Tư duy Logic: thay thế bằng điểm SchoolRank
  2️⃣ Bài thi Nghị luận Xã hội: 8:00h – 10:00h ngày 18/7/2021


  Hình thức thi Nghị luận Xã hội: online (hướng dẫn chi tiết liên quan đến kỳ thi: hình thức công bố đề và cách thức nộp bài sẽ được cập nhật trong thông báo tiếp theo).


  ❗️ Lưu ý: Thí sinh cần chuẩn bị máy vi tính có kết nối internet để làm bài thi Nghị luận Xã hội.

  Phương Anh (ĐH FPT)

  Tin tức Liên quan