Thi Final Học kỳ Spring: Hình thức Online

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  20/04/2020

   

   
  Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trường ĐH FPT đã thực hiện thi Final theo hình thức trực tuyến (Online) từ ngày 20/4. Đây là một trong những hoạt động thích ứng với dịch bệnh và đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên.

  Dưới đây là một số quy định về thi cuối kỳ (FE) học kỳ Spring2020:

  Để tham gia thi FE, sinh viên cần chuẩn bị:

  01 máy tính 
  01 điện thoại thông minh 

  🔸 Ghi chú:

  🔻 Máy tính, điện thoại phục vụ thi cần đảm bảo:
  - Kết nối internet
  - Webcam (camera của máy tính) và micro hoạt động bình thường
  - Điện thoại cài ứng dụng Hangouts Meet
  - Đăng nhập Google bằng tài khoản (@fpt.edu.vn) do nhà trường cung cấp trên cả máy tính và điện thoại

  🔻Các trường hợp bất khả kháng
  - Nếu mất điện, mất kết nối internet sinh viên cần thông báo ngay cho P.Khảo thí để được bố trí thi ở kỳ thi khác.
  - Vì một lý do khách quan nào đó mà không thể tiếp tục làm bài thi và có sự xác nhận của giám thị, sinh viên sẽ được bố trí thi ở kỳ thi khác.


  🔻 Sinh viên phải vào thi thử kỳ thi do P.Khảo thí bật sẵn để kiểm tra máy tính, điện thoại, và tài khoản đăng nhập EOS. Nếu sinh viên không thực hiện thi thử, sinh viên phải chịu trách nhiệm theo quy định.

  Xem thêm tại đây 
   

  Lịch sự kiện

  Thi Final Học kỳ Spring: Hình thức Online

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  20/04/2020

   

   
  Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trường ĐH FPT đã thực hiện thi Final theo hình thức trực tuyến (Online) từ ngày 20/4. Đây là một trong những hoạt động thích ứng với dịch bệnh và đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên.

  Dưới đây là một số quy định về thi cuối kỳ (FE) học kỳ Spring2020:

  Để tham gia thi FE, sinh viên cần chuẩn bị:

  01 máy tính 
  01 điện thoại thông minh 

  🔸 Ghi chú:

  🔻 Máy tính, điện thoại phục vụ thi cần đảm bảo:
  - Kết nối internet
  - Webcam (camera của máy tính) và micro hoạt động bình thường
  - Điện thoại cài ứng dụng Hangouts Meet
  - Đăng nhập Google bằng tài khoản (@fpt.edu.vn) do nhà trường cung cấp trên cả máy tính và điện thoại

  🔻Các trường hợp bất khả kháng
  - Nếu mất điện, mất kết nối internet sinh viên cần thông báo ngay cho P.Khảo thí để được bố trí thi ở kỳ thi khác.
  - Vì một lý do khách quan nào đó mà không thể tiếp tục làm bài thi và có sự xác nhận của giám thị, sinh viên sẽ được bố trí thi ở kỳ thi khác.


  🔻 Sinh viên phải vào thi thử kỳ thi do P.Khảo thí bật sẵn để kiểm tra máy tính, điện thoại, và tài khoản đăng nhập EOS. Nếu sinh viên không thực hiện thi thử, sinh viên phải chịu trách nhiệm theo quy định.

  Xem thêm tại đây