The dialogue “Storytelling” – Xây dựng câu chuyện thương hiệu

  Địa điểm
  Đại học FPT Hà Nội
  Thời gian
  16/1/2021
   

  The dialogue “Storytelling” – Xây dựng câu chuyện thương hiệu năm 2021 hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn sinh viên FPT những nội dung thú vị và bổ ích. Kỳ này, khách mời của The dialogue là một nhân vật vô cùng đặc biệt, ông được mệnh danh là “Chuyên gia uy tín trong làng MarCom” Nguyễn Đình Thành -  Co-Founder của Elite PR School.
  Hẹn gặp “Người kể thần thoại" trong làng MarCom Việt Nam nhé!
  Thời gian: 16/1/2021
  Địa điểm: Đại học FPT Hà Nội

  Nhi Nguyễn (Nguồn: Đại học FPT Hà Nội)

  NỘI DUNG:

  Lịch sự kiện

  The dialogue “Storytelling” – Xây dựng câu chuyện thương hiệu

  Địa điểm
  Đại học FPT Hà Nội
  Thời gian
  16/1/2021
   

  The dialogue “Storytelling” – Xây dựng câu chuyện thương hiệu năm 2021 hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn sinh viên FPT những nội dung thú vị và bổ ích. Kỳ này, khách mời của The dialogue là một nhân vật vô cùng đặc biệt, ông được mệnh danh là “Chuyên gia uy tín trong làng MarCom” Nguyễn Đình Thành -  Co-Founder của Elite PR School.
  Hẹn gặp “Người kể thần thoại" trong làng MarCom Việt Nam nhé!
  Thời gian: 16/1/2021
  Địa điểm: Đại học FPT Hà Nội

  Nhi Nguyễn (Nguồn: Đại học FPT Hà Nội)

  NỘI DUNG: