The Dialogue Security Trend 2020: CLOUD SECURITY

  Địa điểm
  Đại học FPT Hà Nội
  Thời gian
  14:30 -16:30 ngày 21/01/2021

  Do có kế hoạch công tác đột xuất, diễn giả Mạc Văn Hải không thể tham dự chương trình THE DIALOGUE Security Trend 2020: CLOUD SECURITY. Tuy nhiên, các bạn tham gia chương trình sẽ được gặp gỡ 2 diễn giả vô cùng điển trai và nhiều kỹ năng chuyên môn về security của FPT Software.

   

  Anh Nguyễn Bình Lập - Phó Phòng Bảo mật đơn vị FPT Software Cyber Security CoE, chuyên phụ trách mảng Cloud Security và Managed Security Service. Anh có gần 10 năm kinh nghiệm trong mảng bảo mật, sở hữu các chứng chỉ bảo mật khung như Azure security, AWS security specialty… Anh Lập cũng là chiến tướng, team lead mảng security làm với khách hàng Airbus ở Pháp từ 2019. Hiện tại anh đang là product owner của sản phẩm akaSOC – Threat detection & incident response product.

   

  Anh Nguyễn Ngọc Tường - Cloud Specialist xây dựng sản phẩm akaSAFE (Cloud Security Compliance Product), phục trách phát triển những module khó nhất về cloud security như policy engine, resource query language, cost optimization. Bên cạnh đó, anh Tường cũng đảm nhiệm vai trò là PM cho dự án akaSOC, triển khai trên Azure DevOps quản trị dự án một cách hiệu quả.


  Chương trình sẽ vẫn xoay quanh các nội dung chính sau: Cloud Security là gì? Phân loại Cloud Security, lợi ích của điện toán đám mây và giải pháp bảo mật điện toán đám mây.

   

  Thời gian: 14:30 -16:30 ngày 21/01/2021
  Địa điểm: 102-104R tòa Alpha, Đại học FPT Hà Nội
  Link đăng ký: https://forms.gle/5SshVPW5ZbJYXVqP9

   

  Nhi Nguyễn (Nguồn: Đại học FPT Hà Nội)

  Lịch sự kiện

  The Dialogue Security Trend 2020: CLOUD SECURITY

  Địa điểm
  Đại học FPT Hà Nội
  Thời gian
  14:30 -16:30 ngày 21/01/2021

  Do có kế hoạch công tác đột xuất, diễn giả Mạc Văn Hải không thể tham dự chương trình THE DIALOGUE Security Trend 2020: CLOUD SECURITY. Tuy nhiên, các bạn tham gia chương trình sẽ được gặp gỡ 2 diễn giả vô cùng điển trai và nhiều kỹ năng chuyên môn về security của FPT Software.

   

  Anh Nguyễn Bình Lập - Phó Phòng Bảo mật đơn vị FPT Software Cyber Security CoE, chuyên phụ trách mảng Cloud Security và Managed Security Service. Anh có gần 10 năm kinh nghiệm trong mảng bảo mật, sở hữu các chứng chỉ bảo mật khung như Azure security, AWS security specialty… Anh Lập cũng là chiến tướng, team lead mảng security làm với khách hàng Airbus ở Pháp từ 2019. Hiện tại anh đang là product owner của sản phẩm akaSOC – Threat detection & incident response product.

   

  Anh Nguyễn Ngọc Tường - Cloud Specialist xây dựng sản phẩm akaSAFE (Cloud Security Compliance Product), phục trách phát triển những module khó nhất về cloud security như policy engine, resource query language, cost optimization. Bên cạnh đó, anh Tường cũng đảm nhiệm vai trò là PM cho dự án akaSOC, triển khai trên Azure DevOps quản trị dự án một cách hiệu quả.


  Chương trình sẽ vẫn xoay quanh các nội dung chính sau: Cloud Security là gì? Phân loại Cloud Security, lợi ích của điện toán đám mây và giải pháp bảo mật điện toán đám mây.

   

  Thời gian: 14:30 -16:30 ngày 21/01/2021
  Địa điểm: 102-104R tòa Alpha, Đại học FPT Hà Nội
  Link đăng ký: https://forms.gle/5SshVPW5ZbJYXVqP9

   

  Nhi Nguyễn (Nguồn: Đại học FPT Hà Nội)