Thank you note: Thử thách bày tỏ lòng biết ơn với cuộc sống

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  16/04/2020

   

   

  🧚‍♀️🧚‍♀️ LIỆU BẠN CÓ THỂ SỞ HỮU NĂNG LỰC TỰ THAY ĐỔI VẬN MỆNH CHỈ BẰNG MỘT TRÁI TIM RỘNG MỞ? ❤️❤️


  🌱 Có một giả thuyết cho rằng, sở dĩ những người cho rằng họ may mắn lại luôn gặp những điều may mắn là bởi những người sở hữu nguồn năng lượng như thế nào thì họ sẽ "thu hút" những việc có nguồn năng lượng tương tự như thế đến với bản thân mình.


  🌿 Theo lý thuyết đó, mỗi chúng ta đều có thể quyết định được “vận số” của bản thân bằng cách tự thay đổi suy nghĩ, thái độ và phản ứng của chính mình đối với những ngoại lực tác động vào ta.


  ☘️ Với mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa từ những con người có nguồn năng lượng tích cực tới rộng rãi độc giả và công chúng, "Thank you note" khơi gợi lòng biết ơn và tư duy tích cực trong mỗi người trong mọi hoàn cảnh, để mỗi chúng ta đều có thể sở hữu năng lực thay đổi số vận.


  🍀 Thank you note được ra đời với 4 chuyên mục:

  🔸Thank you note: Những mẩu chuyện nhỏ về lòng biết ơn được ghi chép lại

  🔸Cơ hội cuối cùng: Những giả thuyết “Nếu đây là cơ hội cuối cùng…” được đặt ra để khơi gợi những suy ngẫm về sự biết ơn

  🔸Nói cảm ơn trước khi quá muộn (Say thank you before it’s too late): Thực hành nói lời cảm ơn và lan tỏa lòng biết ơn

  🔸21 ngày nói lời cảm ơn (Challenge 21 days say thank you): Thử thách 21 ngày bày tỏ lòng biết ơn với cuộc sống


  Bắt đầu từ ngày hôm nay, độc giả của Cóc Đọc có thể theo dõi nội dung "Thank you note" tại fanpage Cóc Đọc và Những người bạn và cùng thực hành thay đổi bản thân, lan tỏa lòng biết ơn cùng "Thank you note".


  Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://bit.ly/2RGFCFQ

  Lịch sự kiện

  Thank you note: Thử thách bày tỏ lòng biết ơn với cuộc sống

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  16/04/2020

   

   

  🧚‍♀️🧚‍♀️ LIỆU BẠN CÓ THỂ SỞ HỮU NĂNG LỰC TỰ THAY ĐỔI VẬN MỆNH CHỈ BẰNG MỘT TRÁI TIM RỘNG MỞ? ❤️❤️


  🌱 Có một giả thuyết cho rằng, sở dĩ những người cho rằng họ may mắn lại luôn gặp những điều may mắn là bởi những người sở hữu nguồn năng lượng như thế nào thì họ sẽ "thu hút" những việc có nguồn năng lượng tương tự như thế đến với bản thân mình.


  🌿 Theo lý thuyết đó, mỗi chúng ta đều có thể quyết định được “vận số” của bản thân bằng cách tự thay đổi suy nghĩ, thái độ và phản ứng của chính mình đối với những ngoại lực tác động vào ta.


  ☘️ Với mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa từ những con người có nguồn năng lượng tích cực tới rộng rãi độc giả và công chúng, "Thank you note" khơi gợi lòng biết ơn và tư duy tích cực trong mỗi người trong mọi hoàn cảnh, để mỗi chúng ta đều có thể sở hữu năng lực thay đổi số vận.


  🍀 Thank you note được ra đời với 4 chuyên mục:

  🔸Thank you note: Những mẩu chuyện nhỏ về lòng biết ơn được ghi chép lại

  🔸Cơ hội cuối cùng: Những giả thuyết “Nếu đây là cơ hội cuối cùng…” được đặt ra để khơi gợi những suy ngẫm về sự biết ơn

  🔸Nói cảm ơn trước khi quá muộn (Say thank you before it’s too late): Thực hành nói lời cảm ơn và lan tỏa lòng biết ơn

  🔸21 ngày nói lời cảm ơn (Challenge 21 days say thank you): Thử thách 21 ngày bày tỏ lòng biết ơn với cuộc sống


  Bắt đầu từ ngày hôm nay, độc giả của Cóc Đọc có thể theo dõi nội dung "Thank you note" tại fanpage Cóc Đọc và Những người bạn và cùng thực hành thay đổi bản thân, lan tỏa lòng biết ơn cùng "Thank you note".


  Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://bit.ly/2RGFCFQ