Tham quan BOSCH Company Tour

  Địa điểm
  Lầu 11 – Tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
   
  Thời gian
  14h00 – 17h00, ngày 18 tháng 4 năm 2019
   

  Lịch sự kiện

  Tham quan BOSCH Company Tour

  Địa điểm
  Lầu 11 – Tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
   
  Thời gian
  14h00 – 17h00, ngày 18 tháng 4 năm 2019