Talkshow: Win win phát triển bền vững

  Trong lĩnh vực kinh doanh hiện đại, "Win-Win" là một trong những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật thương thuyết và đàm phán. Theo đó, đàm phán đi đến quyết định hợp tác giữa các bên được dựa trên nguyên tắc chung "Win-Win: Đôi bên cùng có lợi".

  Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'BETTER University DIFFERENCES CANTHOCAMPUS 9:00 Google Meet 16.07.2021 Ms. Nguyá»n Thị Thanh Liên Head Marketing, Sale & Operation ĐÀM PHÁN WIN WIN Phát triển bền vững Mr. Nguyễn Trọng Luân Giảng Viên Bộ môn BIZ, Đại học FPT Cần Thơ'

   Với sự đồng hành và chia sẻ của:
  👉Ms. Nguyễn Thị Thanh Liên: Head of Marketing, Sale & Operation, với 18 năm kinh nghiệm trong các ngành: Hàng tiêu dùng nhanh FMCG, Ngân hàng Banking, Bán lẻ Retail, ngành Thương mại điện tử E-Commerce hay Công nghệ tài chính Fintech.


  👉Host: Mr. Nguyễn Trọng Luân, Giảng viên Bộ môn BIZ, Đại Học FPT Cần Thơ.
  Talkshow Online "Đàm phán Win-Win = Phát triển bền vững" hướng đến những giải pháp chinh phục các nguyên tắc của "Win-Win". Sinh viên sẽ biết cách đạt mục tiêu; dung hòa lợi ích cho các bên tham gia; có được những giá trị cộng hưởng cao hơn giá trị cá nhân nhỏ lẻ. Từ đó, kinh doanh hiệu quả hơn, đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài.


  ❤ Thông tin chương trình:
  ⏰Thời gian: 09:00 ngày 16/7 trên nền tảng Google Meet (sẽ thông báo link sau)
  ❗Đăng ký ngay để có 1 slot tham gia sự kiện: https://forms.gle/tSsYbVjNwLMBFspVA

  Phương Anh (ĐH FPT Cần Thơ)

  Tin tức Liên quan