Talkshow "The Journey Of Learning Languages"

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng (Số 137 Nguyễn Thị Thập, Quận Liên Chiểu)
  Thời gian
  21/11/2020

  Ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển vì nó có thể đảm bảo sự đa dạng văn hóa và giúp các nền văn hóa có thể giao thoa, trao đổi với nhau. Talkshow "The Journey Of Learning Languages" được tổ chức để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được học hỏi, lắng nghe những chia sẻ về hành trình dài học ngoại ngữ đến từ 2 diễn giả khách mời.

  Chương trình được tổ chức vào ngày 21/11 tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng.

  Lịch sự kiện

  Talkshow "The Journey Of Learning Languages"

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng (Số 137 Nguyễn Thị Thập, Quận Liên Chiểu)
  Thời gian
  21/11/2020

  Ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển vì nó có thể đảm bảo sự đa dạng văn hóa và giúp các nền văn hóa có thể giao thoa, trao đổi với nhau. Talkshow "The Journey Of Learning Languages" được tổ chức để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được học hỏi, lắng nghe những chia sẻ về hành trình dài học ngoại ngữ đến từ 2 diễn giả khách mời.

  Chương trình được tổ chức vào ngày 21/11 tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng.