Talkshow Pre-organization Entrepreneurship Club

  Địa điểm
  Đại học FPT TP.HCM (Đường D1, Khu CNC Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM)
  Thời gian
  12/11/2020

  Lịch sự kiện

  Talkshow Pre-organization Entrepreneurship Club

  Địa điểm
  Đại học FPT TP.HCM (Đường D1, Khu CNC Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM)
  Thời gian
  12/11/2020