SV FPT nhận ngay chứng nhận Google khi tham gia Buổi chia sẻ Năng lực giải quyết vấn đề

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  9/1/2021
   

  Vào lúc 13h30 ngày 09 tháng 01 năm 2021 sẽ có một Buổi chia sẻ “Năng lực giải quyết vấn đề” diễn ra tại Phòng Hội trường Tầng 4, toà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng.
  Diễn gia của chương trình này sẽ là chị Trần Hà Mỹ Lợi với rất nhiều kinh nghiệm sẽ giúp các bạn sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng hiểu hơn về cách giải quyết vấn đề.
  - Trainer of the year 2018 & 2019, chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0
  - Nguyên Trợ lý giám đốc kiêm Trưởng phòng Marketing tại Selfwing Vietnam Co., Ltd.
  - Kinh nghiệm 8 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
  - 5 năm kinh nghiệm quản lý và tổ chức sự kiện.
  Cùng chúng mình tham gia ngay để có trên tay giấy chứng nhận của Google.

  Source: Đại học FPT Đà Nẵng

  Thảo Hạnh

  Lịch sự kiện

  SV FPT nhận ngay chứng nhận Google khi tham gia Buổi chia sẻ Năng lực giải quyết vấn đề

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  9/1/2021
   

  Vào lúc 13h30 ngày 09 tháng 01 năm 2021 sẽ có một Buổi chia sẻ “Năng lực giải quyết vấn đề” diễn ra tại Phòng Hội trường Tầng 4, toà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng.
  Diễn gia của chương trình này sẽ là chị Trần Hà Mỹ Lợi với rất nhiều kinh nghiệm sẽ giúp các bạn sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng hiểu hơn về cách giải quyết vấn đề.
  - Trainer of the year 2018 & 2019, chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0
  - Nguyên Trợ lý giám đốc kiêm Trưởng phòng Marketing tại Selfwing Vietnam Co., Ltd.
  - Kinh nghiệm 8 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
  - 5 năm kinh nghiệm quản lý và tổ chức sự kiện.
  Cùng chúng mình tham gia ngay để có trên tay giấy chứng nhận của Google.

  Source: Đại học FPT Đà Nẵng

  Thảo Hạnh