Sinh viên FPT dự thi Chứng chỉ sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn Nhật Bản do Bộ trưởng KH&CN trực tiếp chứng nhận

  Địa điểm
  Đại học FPT

   

  Thời gian
  25/4/2021

  Loại hình sát hạch: Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiếu CNTT (IP).


  Hình thức sát hạch:
  👉Đối với loại hình FE:
  Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
  Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
  👉Đối với loại hình IP:
  Phần thi chung (120 phút): Bài thi trắc nghiệm.
  📌 Ngôn ngữ: đề thi tiếng Anh và tiếng Việt (phần tiếng Việt dùng để tham khảo).


  📍 Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác (Địa điểm chi tiết sẽ được thông báo chính thức trên trang Web của HITC vào ngày 20/04/2021).
  🎓 Chứng chỉ: do Bộ trưởng Bộ KH&CN cấp cho các thí sinh đạt yêu cầu loại hình FE và IP
  ⏰ Thời gian: Chủ nhật, ngày 25/04/2021 (Cả ngày).


  👉Thông tin chi tiết về đăng ký tham dự:
  1. Kì thi Spring 2021 diễn ra vào ngày CN 25/04/2021.
  2. Form đăng ký theo diện sinh viên trường ĐH FPT:
  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc770dLN3Jx8R.../viewform
  3. Deadline hoàn thành mọi thủ tục: 10/04/2021.
  4. Lệ phí: nộp trực tiếp, như thông báo trên lớp do thầy Bùi Ngọc Anh hướng dẫn.
  5. Thông tin đầy đủ về đợt sát hạch của VITEC:
  http://www.vitec.org.vn/.../35-thong-bao-sat-hach-mua...

   

  Siêu Đặng ( Phòng Công tác Sinh viên ĐH FPT )

  Lịch sự kiện

  Sinh viên FPT dự thi Chứng chỉ sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn Nhật Bản do Bộ trưởng KH&CN trực tiếp chứng nhận

  Địa điểm
  Đại học FPT

   

  Thời gian
  25/4/2021

  Loại hình sát hạch: Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiếu CNTT (IP).


  Hình thức sát hạch:
  👉Đối với loại hình FE:
  Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
  Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
  👉Đối với loại hình IP:
  Phần thi chung (120 phút): Bài thi trắc nghiệm.
  📌 Ngôn ngữ: đề thi tiếng Anh và tiếng Việt (phần tiếng Việt dùng để tham khảo).


  📍 Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác (Địa điểm chi tiết sẽ được thông báo chính thức trên trang Web của HITC vào ngày 20/04/2021).
  🎓 Chứng chỉ: do Bộ trưởng Bộ KH&CN cấp cho các thí sinh đạt yêu cầu loại hình FE và IP
  ⏰ Thời gian: Chủ nhật, ngày 25/04/2021 (Cả ngày).


  👉Thông tin chi tiết về đăng ký tham dự:
  1. Kì thi Spring 2021 diễn ra vào ngày CN 25/04/2021.
  2. Form đăng ký theo diện sinh viên trường ĐH FPT:
  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc770dLN3Jx8R.../viewform
  3. Deadline hoàn thành mọi thủ tục: 10/04/2021.
  4. Lệ phí: nộp trực tiếp, như thông báo trên lớp do thầy Bùi Ngọc Anh hướng dẫn.
  5. Thông tin đầy đủ về đợt sát hạch của VITEC:
  http://www.vitec.org.vn/.../35-thong-bao-sat-hach-mua...

   

  Siêu Đặng ( Phòng Công tác Sinh viên ĐH FPT )