Quyên góp cho trẻ em nghèo với Xuân sẻ chia

  Địa điểm
  Đại học FPT Cần Thơ
  Thời gian
  11/1/2021-25/1/2021

  Với thông điệp "LAN TỎA YÊU THƯƠNG – CHO ĐI LÀ CÒN MÃI", phòng CTSV tổ chức quyên góp , tặng quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực thành phố Cần Thơ.


  Cuộc sống không chỉ là quá trình chúng ta nhận lại mà còn trao đi, phòng CTSV hy vọng sẽ nhận được sự góp sức, chung tay của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ, nhằm thỏa lòng mong ước của các em nhỏ đón Tết Nguyên Đán thật đủ đầy và ấm áp. 


  Hình thức: Quyên góp các vật dụng như đường, gạo, sữa, bánh và tiền mặt. 


  NOTE: Tất cả số tiền và vật phẩm quyên góp được, phòng CTSV sẽ công bố công khai và chuyển đến trẻ em nghèo trên các kênh chính thống.

  Trọng Nhân ( CTSV Đại Học FPT Cần Thơ )

  Lịch sự kiện

  Quyên góp cho trẻ em nghèo với Xuân sẻ chia

  Địa điểm
  Đại học FPT Cần Thơ
  Thời gian
  11/1/2021-25/1/2021

  Với thông điệp "LAN TỎA YÊU THƯƠNG – CHO ĐI LÀ CÒN MÃI", phòng CTSV tổ chức quyên góp , tặng quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực thành phố Cần Thơ.


  Cuộc sống không chỉ là quá trình chúng ta nhận lại mà còn trao đi, phòng CTSV hy vọng sẽ nhận được sự góp sức, chung tay của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ, nhằm thỏa lòng mong ước của các em nhỏ đón Tết Nguyên Đán thật đủ đầy và ấm áp. 


  Hình thức: Quyên góp các vật dụng như đường, gạo, sữa, bánh và tiền mặt. 


  NOTE: Tất cả số tiền và vật phẩm quyên góp được, phòng CTSV sẽ công bố công khai và chuyển đến trẻ em nghèo trên các kênh chính thống.

  Trọng Nhân ( CTSV Đại Học FPT Cần Thơ )