Olympic Toán học dành riêng cho Cóc trường F


  Địa điểm
  Trường ĐH FPT Hà Nội
  Thời gian
  21/2/2021

  “Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học FPT” được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi Toán trong trường, tạo dựng không khí, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, gắn với thực tiễn trong sinh viên và tìm ra đội tuyển đại diện Trường Đại học FPT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2021.

  Môn thi: Giải tích và Đại số. Sinh viên có thể đăng ký thi một hoặc cả hai môn. Hình thức thi: Thi viết cá nhân trong 150 phút/môn thi. Thời gian thi đối với môn Giải tích từ 8:00 đến 10:30 ngày 27/02/2021, môn Đại số từ 13:00 đến 15:30 ngày 27/02/2021.
  Nội dung đề thi của Môn Giải tích sẽ bao gồm các kiến thức nâng cao thuộc phần Calculus, môn MAE101 (Mathematics for Engineering). Khuyến khích các sinh viên K16 đã từng là học sinh chuyên Toán tham dự môn thi này. Còn đối với môn Đại số là các kiến thức nâng cao thuộc phần Linear Algebra, môn MAE101 và các kiến thức về Tổ hợp, Đồ thị thuộc môn MAD101 (Toán rời rạc).

  Giải thưởng: Giải Nhất: 2,000,000/ mỗi môn, Giải Nhì: 1,000,000/ mỗi môn, Giải Ba: 500,000/ mỗi môn, có 3 Giải Khuyến khích: 300,000/mỗi giải/ cả 2 môn.

  Đặc biệt là cơ hội đại diện Trường Đại học FPT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2021 sắp tới được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế vào ngày 05/04 – 11/04/2021.

  Hãy đăng ký tham gia “Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học FPT” ngay để trở thành đội tuyển đại diện Trường Đại học FPT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2021 nhé!

   

  Nhi Nguyễn (Nguồn: Đại học FPT Hà Nội)

  Lịch sự kiện

  Olympic Toán học dành riêng cho Cóc trường F


  Địa điểm
  Trường ĐH FPT Hà Nội
  Thời gian
  21/2/2021

  “Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học FPT” được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi Toán trong trường, tạo dựng không khí, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, gắn với thực tiễn trong sinh viên và tìm ra đội tuyển đại diện Trường Đại học FPT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2021.

  Môn thi: Giải tích và Đại số. Sinh viên có thể đăng ký thi một hoặc cả hai môn. Hình thức thi: Thi viết cá nhân trong 150 phút/môn thi. Thời gian thi đối với môn Giải tích từ 8:00 đến 10:30 ngày 27/02/2021, môn Đại số từ 13:00 đến 15:30 ngày 27/02/2021.
  Nội dung đề thi của Môn Giải tích sẽ bao gồm các kiến thức nâng cao thuộc phần Calculus, môn MAE101 (Mathematics for Engineering). Khuyến khích các sinh viên K16 đã từng là học sinh chuyên Toán tham dự môn thi này. Còn đối với môn Đại số là các kiến thức nâng cao thuộc phần Linear Algebra, môn MAE101 và các kiến thức về Tổ hợp, Đồ thị thuộc môn MAD101 (Toán rời rạc).

  Giải thưởng: Giải Nhất: 2,000,000/ mỗi môn, Giải Nhì: 1,000,000/ mỗi môn, Giải Ba: 500,000/ mỗi môn, có 3 Giải Khuyến khích: 300,000/mỗi giải/ cả 2 môn.

  Đặc biệt là cơ hội đại diện Trường Đại học FPT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2021 sắp tới được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế vào ngày 05/04 – 11/04/2021.

  Hãy đăng ký tham gia “Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Trường Đại học FPT” ngay để trở thành đội tuyển đại diện Trường Đại học FPT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2021 nhé!

   

  Nhi Nguyễn (Nguồn: Đại học FPT Hà Nội)