Những điểm Check-in đẹp tại các Campus

    Xem xong bộ ảnh này, biết đâu bạn lại có cảm hứng trải nghiệm một lần chụp hình sống ảo tại KTX của trường để làm kỷ niệm thì sao.

    Phương Anh (Nguồn: Cóc đọc và những người bạn)

    Tin tức Liên quan