[Những cuốn sách thay đổi cuộc đời] " Từ tốt đến vĩ đại "

  Jim Collins – Tác giả của cuốn sách viết về giới kinh doanh "Từ Tốt Đến Vĩ Đại" vừa là người học và cũng vừa là người dạy tại các công ty vĩ đại và trường tồn.


  Ông luôn trăn trở với câu hỏi lớn “Làm thế nào những công ty tốt, công ty bình thường, hay ngay cả công ty đang trong tình trạng tồi tệ cũng có thể đạt đến mức vĩ đại trường tồn?”. 

  Có thể là hình ảnh về sách, ngoài trời và văn bản cho biết 'CÓC ĐỌC SÁCH được Û ững Tại một công đạt bước nhày vọt. còn các công khác không? TỪ TỐT ĐẾN VÌ ĐẠI GOOD TO GREA JIM COL BUILT'


  Chính vì vậy, Jim Collins và các đồng sự đã mất một khoảng thời gian khá dài để nghiên cứu và khám phá ra cách thức để các công ty này tăng trưởng, đạt thành tích cao, chuyển mình và nhảy vọt từ “tốt” đến “vĩ đại”. 

  Một vấn đề mà ai cũng quan tâm, muốn tìm hiểu nhưng không phải ai cũng có được sự kiên nhẫn tìm đến tận cùng câu trả lời.
  Hãy đọc để tìm câu trả lời trăn trở của bạn nhé!

   

  Sio Đặng ( Đại học FPT Hà Nội)

  Tin tức Liên quan