NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  16/11/2019
   
  📖📖📖 Seminar : Nghiên cứu khoa học 📚📚📚

  *** Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn.

  _ Con người muốn làm NCKH phải có kiến thức nhất định về lãnh vực nghiên cứu và cái chính là phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp từ lúc ngồi trên ghế nhà trường.

  _ Nắm được nhu cầu đó Trường ĐH FPT đã liên kết cùng với Trường ĐH Kinh Tế TPHCM tổ chức nên khóa học vè "Nghiên cứu khoa học" để cùng làm rõ hơn về chuyên đề này.

  🧐🧐🧐 Dưới sự trình bày của Diễn giả: TS. Nguyễn An Tế, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM.

  Khóa học được chia thành 2 buổi :
  _ Thứ bảy, 16/11: 9h - 11h30 với nội dung : Tìm hiểu về hoạt động NCKH, Những hình thức NCKH, Đặt vấn đề/câu hỏi NCKH, Thử nghiệm, đánh giá giải pháp.
  _ Thứ bảy, 23/11: 9h - 11h30 với nội dung : Giới thiệu, trình bày, Viết báo cáo khoa học.

  *** Link đăng ký tham gia chương trình *** : https://forms.gle/8yWUYtBiVWjhj6dh6

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ phòng PDP hoặc a Tân ( 0786269996 or email: [email protected] )

  Hy vọng khóa học sẽ đem đến cho bạn nhiều kiến thức bổ ích cho tương lai và nhiều trải nghiệm thật thú vị.
  LIÊN HỆ:

  Lịch sự kiện

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  16/11/2019
   
  📖📖📖 Seminar : Nghiên cứu khoa học 📚📚📚

  *** Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn.

  _ Con người muốn làm NCKH phải có kiến thức nhất định về lãnh vực nghiên cứu và cái chính là phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp từ lúc ngồi trên ghế nhà trường.

  _ Nắm được nhu cầu đó Trường ĐH FPT đã liên kết cùng với Trường ĐH Kinh Tế TPHCM tổ chức nên khóa học vè "Nghiên cứu khoa học" để cùng làm rõ hơn về chuyên đề này.

  🧐🧐🧐 Dưới sự trình bày của Diễn giả: TS. Nguyễn An Tế, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM.

  Khóa học được chia thành 2 buổi :
  _ Thứ bảy, 16/11: 9h - 11h30 với nội dung : Tìm hiểu về hoạt động NCKH, Những hình thức NCKH, Đặt vấn đề/câu hỏi NCKH, Thử nghiệm, đánh giá giải pháp.
  _ Thứ bảy, 23/11: 9h - 11h30 với nội dung : Giới thiệu, trình bày, Viết báo cáo khoa học.

  *** Link đăng ký tham gia chương trình *** : https://forms.gle/8yWUYtBiVWjhj6dh6

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ phòng PDP hoặc a Tân ( 0786269996 or email: [email protected] )

  Hy vọng khóa học sẽ đem đến cho bạn nhiều kiến thức bổ ích cho tương lai và nhiều trải nghiệm thật thú vị.
  LIÊN HỆ: