Ngày hội hiến máu nhân đạo


  Địa điểm
  Trường ĐH FPT Cần Thơ

   

  Thời gian
  4/2/2021

  Nâng cao tinh thần chung sức, chung tay vì cộng đồng, "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu TP Cần Thơ, vận động và tổ chức hiến máu với thời gian và địa điểm như sau:

  Thời gian: 7h00 - 11h30 ngày 04/02/2021
  Địa điểm: Sảnh tòa nhà Gamma, Trường ĐH FPT Cần Thơ.
  Link đăng ký: https://bom.to/hgLmY8hZ

  Nhi Nguyễn (Nguồn: Đại học FPT Cần Thơ)

  Lịch sự kiện

  Ngày hội hiến máu nhân đạo


  Địa điểm
  Trường ĐH FPT Cần Thơ

   

  Thời gian
  4/2/2021

  Nâng cao tinh thần chung sức, chung tay vì cộng đồng, "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu TP Cần Thơ, vận động và tổ chức hiến máu với thời gian và địa điểm như sau:

  Thời gian: 7h00 - 11h30 ngày 04/02/2021
  Địa điểm: Sảnh tòa nhà Gamma, Trường ĐH FPT Cần Thơ.
  Link đăng ký: https://bom.to/hgLmY8hZ

  Nhi Nguyễn (Nguồn: Đại học FPT Cần Thơ)