Ngành Ngôn ngữ Nhật Đại học FPT có gì ĐẶC BIỆT?

    Ngành Ngôn ngữ Nhật Đại học FPT. Cùng trải nghiệm văn hóa đất nước mặt trời mọc tại Đại học FPT với ngành Ngôn ngữ Nhật. Ngành Ngôn ngữ Nhật học những gì? Chương trình học như thế nào? Ngành ngôn ngữ Nhật học xong làm gì? Tất cả sẽ được đề cập trong video này.