MV Rap "Fresh men", tâm sự sinh viên

    Kết thúc Tháng rèn luyện Tập trung, các bạn tân sinh viên K16 đã trở về và bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình tại Đại học FPT. Sau gần một tháng học tập đầu tiên, cảm xúc của các bạn K16 hiện tại là gì? Sự thật được tiết lộ bởi “Freshmen” trường F!