Mức lương hứa hẹn lên đến hàng ngàn đô-la dành cho lập trình viên trường F

  Mức lương lập trình viên theo kinh nghiệm 💸


  Theo TOPDev:  
  ▶️ Trong 5 năm đầu tiên, lương lập trình viên dao động từ $342 (Fresher) đến dưới $1.161 cho Mid-Senior. 
  ▶️ Đối với các lập trình viên từ 5 năm kinh nghiệm, mức lương chênh lệch chủ yếu dựa trên vị trí và trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh. Giám đốc hoặc cấp cao hơn sẽ có mức lương ít nhất là $2.200. 

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'MỨC LƯƠNG LẬP TRÌNH VIÊN THEO KINH NGHIỆM FRESHER/ JUNIOR Dưới năm) $342-$530 MID-SENIOR 2-4năm) $525-$1.161 $525- SENIOR (Từ5+ nam) $835-$1.340 $835-$ MANAGEMENT LEVEL (Theo định hướng Business) (Từ5+ nam) MANAGEMENT LEVEL ((Theo định hướng Technical) (Từ5 năm) $1.368-$2.185 $2.185 $1.560 -$2.398 DIRECTOR & CAO HƠN (Theo định hướng Business) (Từ10 năm) DIRECTOR & CAO HƠN (Theo định hướng Technical) (Từ10 năm) FROM $2.200 https 0 FROM $2.600 $500 $1.000 $1.500 Theo VietnamITMarketReport 2021 của TOPDev $2.000 $2.500 STARS fdుcเtิon TRƯỜNG HỌCIPT'

  👉 Các bạn theo học các ngành CNTT yên tâm chưa nào!

   

  Sio Đặng (Đại học FPT Hà Nội)

  Tin tức Liên quan