Một ngày là sinh viên Đại học FPT

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  27/12/2020.
   
   
  Chương trình Một ngày là sinh viên Đại học FPT là hoạt động do Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức với mong muốn giúp học sinh THPT hiểu giá trị của bản thân, định hướng rõ ràng về nghề nghiệp và trải nghiệm đời sống sinh viên. Bạn sẽ trở thành ai? Bạn nên theo đuổi ngành học nào? Là sinh viên, bạn sẽ như thế nào?
  Tất cả sẽ được giải đáp qua các hoạt động thú vị của chương trình như: Tham gia lớp học chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật, Thiết kế Mỹ thuật số, CNTT, Du lịch - Khách sạn, khám phá lớp võ Vovinam, bộ môn nhạc cụ dân tộc, teambuilding kết nối bạn bè. Qua đó các bạn học sinh sẽ được trải nghiệm đời sống sinh viên, các CLB và cộng đồng sinh viên cũng như học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân.
   

  Lịch sự kiện

  Một ngày là sinh viên Đại học FPT

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  27/12/2020.
   
   
  Chương trình Một ngày là sinh viên Đại học FPT là hoạt động do Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức với mong muốn giúp học sinh THPT hiểu giá trị của bản thân, định hướng rõ ràng về nghề nghiệp và trải nghiệm đời sống sinh viên. Bạn sẽ trở thành ai? Bạn nên theo đuổi ngành học nào? Là sinh viên, bạn sẽ như thế nào?
  Tất cả sẽ được giải đáp qua các hoạt động thú vị của chương trình như: Tham gia lớp học chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật, Thiết kế Mỹ thuật số, CNTT, Du lịch - Khách sạn, khám phá lớp võ Vovinam, bộ môn nhạc cụ dân tộc, teambuilding kết nối bạn bè. Qua đó các bạn học sinh sẽ được trải nghiệm đời sống sinh viên, các CLB và cộng đồng sinh viên cũng như học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân.