Mở đợt đăng kí học bằng lái xe máy A1

  Địa điểm
  Đại học FPT TP.HCM

   

  Thời gian
  28/3/2021

   

  Hạn đăng ký đến hết ngày 11/03/2021.
  Ngày thi: 28/03/2021.
  Học phí: 600.000.
  Khám sức khoẻ và học lý thuyết: 13/03/2021 tại trường Đại Học FPT.
  Nhận hồ sơ từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 11/03/2021.
  Hồ sơ bao gồm:
  - 6 ảnh 3x4 nền xanh.
  - 1 CMND photo.
  - Điền thông tin giấy khám sức khoẻ (trực tiếp tại Phòng CTSV).
  - Giấy đề nghị khám sức khoẻ (điền trực tiếp tại Phòng CTSV).
  SV đăng ký Online qua form phía dưới và điền hồ sơ tại Phòng CTSV.
  Form đăng ký: https://bitly.com.vn/9r2ddt

  Phương Anh (Nguồn: FPT Around)

  Lịch sự kiện

  Mở đợt đăng kí học bằng lái xe máy A1

  Địa điểm
  Đại học FPT TP.HCM

   

  Thời gian
  28/3/2021

   

  Hạn đăng ký đến hết ngày 11/03/2021.
  Ngày thi: 28/03/2021.
  Học phí: 600.000.
  Khám sức khoẻ và học lý thuyết: 13/03/2021 tại trường Đại Học FPT.
  Nhận hồ sơ từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 11/03/2021.
  Hồ sơ bao gồm:
  - 6 ảnh 3x4 nền xanh.
  - 1 CMND photo.
  - Điền thông tin giấy khám sức khoẻ (trực tiếp tại Phòng CTSV).
  - Giấy đề nghị khám sức khoẻ (điền trực tiếp tại Phòng CTSV).
  SV đăng ký Online qua form phía dưới và điền hồ sơ tại Phòng CTSV.
  Form đăng ký: https://bitly.com.vn/9r2ddt

  Phương Anh (Nguồn: FPT Around)