Lộ diện 9 Sinh viên ưu tú vào vòng chung kết Toán học Toàn quốc

  HOT - Công bố Danh sách sinh viên đại diện trường Đại học FPT tham gia vòng Chung kết Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần thứ 28


  ⭐️Trần Nguyễn Nhựt Trường
  ⭐️Nguyễn Bảo Phước
  ⭐️Phạm Thành Trung
  ⭐️Phạm Hoàng Bảo
  ⭐️Huỳnh Tấn Phúc
  ⭐️Nguyễn Lương Hà 
  ⭐️Tống Trường Giang
  ⭐️Nguyễn Tiến Công
  ⭐️Lương Nguyễn Nhật Quang 

   

  Có thể là hình ảnh về văn bản


  💥 Xin chúc mừng 9 bạn sinh viên đã xuất sắc đại diện trường Đại học FPT tham gia vòng Chung kết Olympic Toán học sinh viên và học sinh 2021 diễn ra vào đầu tháng 5 tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

   

  Trọng Nhân ( Đại học FPT )

  Tin tức Liên quan