Lịch thi Olympic toán học vòng sơ loại

  Địa điểm
  Phòng 219, Toà Gamma

   

  Thời gian
  13/3/2021

  🔎 Môn thi: Giải tích và Đại số


  Sinh viên có thể đăng ký thi một hoặc cả hai môn.
  Hình thức thi: Thi viết cá nhân trong 150 phút/môn thi


  ⏰ Thời gian thi:


  - Môn Giải tích: 8:00 – 10:30 ngày 13/03/2021
  - Môn Đại số: 13:00 - 15:30 ngày 13/03/2021
  * Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi; tập trung trước 15 phút.


  🏆 Giải thưởng:


  Giải Nhất: 2,000,000/ mỗi môn
  Giải Nhì: 1,000,000/ mỗi môn
  Giải Ba: 500,000/ mỗi môn 03 Giải
  Khuyến khích: 300,000/mỗi giải/ cả 2 môn


  📍Phòng 219, Toà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng

   

  Trọng Nhân ( Phòng Công tác Sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng )

  Lịch sự kiện

  Lịch thi Olympic toán học vòng sơ loại

  Địa điểm
  Phòng 219, Toà Gamma

   

  Thời gian
  13/3/2021

  🔎 Môn thi: Giải tích và Đại số


  Sinh viên có thể đăng ký thi một hoặc cả hai môn.
  Hình thức thi: Thi viết cá nhân trong 150 phút/môn thi


  ⏰ Thời gian thi:


  - Môn Giải tích: 8:00 – 10:30 ngày 13/03/2021
  - Môn Đại số: 13:00 - 15:30 ngày 13/03/2021
  * Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi; tập trung trước 15 phút.


  🏆 Giải thưởng:


  Giải Nhất: 2,000,000/ mỗi môn
  Giải Nhì: 1,000,000/ mỗi môn
  Giải Ba: 500,000/ mỗi môn 03 Giải
  Khuyến khích: 300,000/mỗi giải/ cả 2 môn


  📍Phòng 219, Toà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng

   

  Trọng Nhân ( Phòng Công tác Sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng )