Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra trang trọng tại TT Hội nghị Quốc gia ngày 25/7/2021

  Địa điểm
  Trung tâm hội nghị Quốc Gia Việt Nam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   

  Thời gian
  25/7/2021

  🍀 𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒏𝒐́𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒅𝒖̛̣ 𝑳𝒆̂̃ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈? 🍀
  Những giấy mời xinh xắn đang đợi các bạn đến lấy rồi đây. 😍


  Thời gian nhận giấy mời:
  🍍 𝑻𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̀𝒂 𝑳𝒂̣𝒄: 
  - Địa điểm: Phòng Dịch vụ sinh viên - P102L, tòa nhà Alpha, Đại học FPT.
  - Thời gian: 8:30 – 17:00, từ ngày 14/04 - 16/04/2021 (Trừ Thứ 7, Chủ nhật)


  🍍 𝑻𝒂̣𝒊 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊: 
  - Địa điểm: Phòng Tuyển sinh thạc sỹ, Viện Quản trị kinh và Công nghệ FSB, nhà C, tòa nhà Việt Úc, đường Lưu Hữu Phước, KĐT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội - gặp chị Thiên Trang (0904 595 577).
  - Thời gian: 8:30 – 17:00, từ ngày 14/04 - hết 11:30 sáng 17/04/2021


  🔰 𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́:
   - Vui lòng check email thường xuyên để nhận được các thông báo tiếp theo của Ban tổ chức.
  ----
  𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐎̂́𝐓 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏
  🎓Thời gian: 12h00-17h00, Thứ Bảy, 25/7/2021
  🎓Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc Gia Việt Nam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Phương Anh (ĐH FPT Hà Nội)

  Lịch sự kiện

  Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra trang trọng tại TT Hội nghị Quốc gia ngày 25/7/2021

  Địa điểm
  Trung tâm hội nghị Quốc Gia Việt Nam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   

  Thời gian
  25/7/2021

  🍀 𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒏𝒐́𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒅𝒖̛̣ 𝑳𝒆̂̃ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈? 🍀
  Những giấy mời xinh xắn đang đợi các bạn đến lấy rồi đây. 😍


  Thời gian nhận giấy mời:
  🍍 𝑻𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̀𝒂 𝑳𝒂̣𝒄: 
  - Địa điểm: Phòng Dịch vụ sinh viên - P102L, tòa nhà Alpha, Đại học FPT.
  - Thời gian: 8:30 – 17:00, từ ngày 14/04 - 16/04/2021 (Trừ Thứ 7, Chủ nhật)


  🍍 𝑻𝒂̣𝒊 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊: 
  - Địa điểm: Phòng Tuyển sinh thạc sỹ, Viện Quản trị kinh và Công nghệ FSB, nhà C, tòa nhà Việt Úc, đường Lưu Hữu Phước, KĐT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội - gặp chị Thiên Trang (0904 595 577).
  - Thời gian: 8:30 – 17:00, từ ngày 14/04 - hết 11:30 sáng 17/04/2021


  🔰 𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́:
   - Vui lòng check email thường xuyên để nhận được các thông báo tiếp theo của Ban tổ chức.
  ----
  𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐎̂́𝐓 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏
  🎓Thời gian: 12h00-17h00, Thứ Bảy, 25/7/2021
  🎓Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc Gia Việt Nam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Phương Anh (ĐH FPT Hà Nội)