Lễ Tôn vinh Sinh viên kỳ Fall 2020

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng 

   

  Thời gian
  17h30 19/3/2021

  Lễ Tôn vinh là chương trình được diễn ra hằng kỳ nhằm tôn vinh các sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất sắc; sinh viên có thành tích hoạt động phong trào nổi bật và CLB có hoạt động sôi nổi trong kỳ Fall 2020, góp phần ghi nhận dấu ấn trong học kỳ, khích lệ tinh thần sinh viên không ngừng nỗ lực trong thời gian đến.


  Đối tượng đăng ký: Sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng.
  ⏰ Thời gian: 17h30, Thứ Sáu ngày 19 tháng 03 năm 2021
   📍 Địa điểm: Khuôn viên Thinker , FPT University Da Nang Campus
  👔 Trang phục: Áo trắng - quần sẫm màu.

  Đăng ký tham gia ngay tại: https://bitly.com.vn/jonuvw

   

  Trọng Nhân ( Đại học FPT Đà Nẵng )

  Lịch sự kiện

  Lễ Tôn vinh Sinh viên kỳ Fall 2020

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng 

   

  Thời gian
  17h30 19/3/2021

  Lễ Tôn vinh là chương trình được diễn ra hằng kỳ nhằm tôn vinh các sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất sắc; sinh viên có thành tích hoạt động phong trào nổi bật và CLB có hoạt động sôi nổi trong kỳ Fall 2020, góp phần ghi nhận dấu ấn trong học kỳ, khích lệ tinh thần sinh viên không ngừng nỗ lực trong thời gian đến.


  Đối tượng đăng ký: Sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng.
  ⏰ Thời gian: 17h30, Thứ Sáu ngày 19 tháng 03 năm 2021
   📍 Địa điểm: Khuôn viên Thinker , FPT University Da Nang Campus
  👔 Trang phục: Áo trắng - quần sẫm màu.

  Đăng ký tham gia ngay tại: https://bitly.com.vn/jonuvw

   

  Trọng Nhân ( Đại học FPT Đà Nẵng )