Lễ bảo vệ tốt nghiệp K13 Ngành ngôn ngữ Nhật

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  24/12/2020.
   
   
  Ngày 24, 25/12/2020, Lễ bảo vệ tốt nghiệp của K13 ngành Ngôn ngữ nhật sẽ diễn ra, đây cũng là khoá đầu tiên của FPTU Đà Nẵng thực hiện bảo vệ tốt nghiệp.
  Chúc các "Cóc" ôn tập tốt, đạt được kết quả như mong muốn nhé!

  Lịch sự kiện

  Lễ bảo vệ tốt nghiệp K13 Ngành ngôn ngữ Nhật

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  24/12/2020.
   
   
  Ngày 24, 25/12/2020, Lễ bảo vệ tốt nghiệp của K13 ngành Ngôn ngữ nhật sẽ diễn ra, đây cũng là khoá đầu tiên của FPTU Đà Nẵng thực hiện bảo vệ tốt nghiệp.
  Chúc các "Cóc" ôn tập tốt, đạt được kết quả như mong muốn nhé!