Kỳ bảo vệ đồ án tháng 5/2020 ĐH FPT TP.HCM

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  13/052020

   

   

  KỲ BẢO VỆ ĐỒ ÁN THÁNG 5/2020 ĐẠI HỌC FPT TP.HCM

  Từ ngày 13/5/2020, sinh viên trường F sẽ bắt đầu tham gia Kỳ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ở campus mới của Đại học FPT TP.HCM. 

  Với gần 200 sinh viên và hơn 50 đề tài đồ án, các sản phẩm của sinh viên trường F thực hiện được kỳ vọng tham gia vào các lĩnh vực quan trọng trong đời sống. Theo đó, đề tài đồ án của sinh viên trường F kỳ này rải đều các nhóm ngành: giáo dục, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật...

  Trải qua 3 tháng được thầy cô hướng dẫn thực hiện đề tài, các bạn sinh viên đã sẵn sàng “lên thớt” để thuyết trình và triển khai demo sản phẩm đồ án của mình. 

  Cùng với học kỳ tiếng Anh và 8 học kỳ chuyên ngành nhiều nỗ lực đã qua, kỳ bảo vệ đồ án là một trong những nhân tố quyết định kết quả học tập 4 năm “ròng rã” của các Cóc trường F. 

  Chúc 200 anh em sẽ vượt qua kỳ đồ án hoành tráng lần này!

   

  Lịch sự kiện

  Kỳ bảo vệ đồ án tháng 5/2020 ĐH FPT TP.HCM

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  13/052020

   

   

  KỲ BẢO VỆ ĐỒ ÁN THÁNG 5/2020 ĐẠI HỌC FPT TP.HCM

  Từ ngày 13/5/2020, sinh viên trường F sẽ bắt đầu tham gia Kỳ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ở campus mới của Đại học FPT TP.HCM. 

  Với gần 200 sinh viên và hơn 50 đề tài đồ án, các sản phẩm của sinh viên trường F thực hiện được kỳ vọng tham gia vào các lĩnh vực quan trọng trong đời sống. Theo đó, đề tài đồ án của sinh viên trường F kỳ này rải đều các nhóm ngành: giáo dục, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật...

  Trải qua 3 tháng được thầy cô hướng dẫn thực hiện đề tài, các bạn sinh viên đã sẵn sàng “lên thớt” để thuyết trình và triển khai demo sản phẩm đồ án của mình. 

  Cùng với học kỳ tiếng Anh và 8 học kỳ chuyên ngành nhiều nỗ lực đã qua, kỳ bảo vệ đồ án là một trong những nhân tố quyết định kết quả học tập 4 năm “ròng rã” của các Cóc trường F. 

  Chúc 200 anh em sẽ vượt qua kỳ đồ án hoành tráng lần này!