Không khí Tết tại trường F

  Khi Tết chỉ còn cách 1 tháng nữa thì tại Đại học FPT Hồ Chí Minh đã tràn ngập không khí Tết.

   

   

  Không có mô tả ảnh.

  Không khí rộn ràng ngày Tết tại Đại học FPT HCM

  Hình ảnh có thể có: ngoài trời

  Công cuộc chuẩn bị của mọi người đến đâu rồi?

    Trọng Nhân ( theo Đại học FPT Hồ Chí Minh )

  Tin tức Liên quan