Khóa học lập trình online liên kết với trường ĐH hàng đầu Thế giới

  Đây là khóa học nhập môn dành cho những học viên chưa có hoặc có ít kinh nghiệm lập trình. Khóa học sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch, tổ chức và lập trình phần mềm máy tính.

  Việc này giúp các học viên tiếp xúc với tác vụ máy tính trong việc giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ, kỹ thuật & toán học (STEM) và cho phép các học viên lập trình các chương trình đơn giản, cho phép họ hoàn thành được các mục tiêu.

  🎓 Đối tác tổ chức: Trường Đại học UCSI, Malaysia - Trường Đại học tư thục hàng đầu Malaysia và là Top 350 trường Đại học trên Thế giới (top 1.1% - theo QS World University Ranking).
  🎯 Hoàn thiện khóa học, học viên sẽ có thể 
  - Hiểu biết cơ bản về quy trình tổ chức của ngôn ngữ lập trình
  - Đánh giá cấu trúc phần mềm trong môi trường Python
  - Lập trình phần mềm/viết syntax

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HỌC PYTHON ONLINE VỚI ĐẠI HỌC UCSI, MALAYSIA ure no other bι def row_availableCblock, ro Determine which of the ma boardRow intCblock 3); 21 good True 22 for in (boardRow 23 if != block: if num in good False break eturn good [b][ow]:'

  ⏰Lịch và các học phần có áp dụng Python:
  - 19-20/06: Trí tuệ nhân tạo
  - 03-04/07: Máy học machine learning
  - 17-18/07: Xử lí hình ảnh
  🍭Địa điểm học: Online trên Team
  👉Đăng kí: https://forms.gle/rCigeEr9DcouudAr7
  Lưu ý: ở phần Affiliation, bạn vui lòng nhập "FPT University"

   

  Sio Đặng (ICPDP - Global Study Opportunities)

  Tin tức Liên quan