Khóa học Google Forms dành cho SV FPT

  Google forms là công cụ vô cùng hữu ích cho bất kì ai vào bất kì thời điểm nào. Bất kì ai cần một biểu mẫu để tổng hợp thông tin đều chắc chắn rằng một công cụ như Google forms có thể giúp họ giảm bớt rất nhiều khối lượng công việc và góp phần tạo cấu trúc dữ liểu phản hồi được sắp xếp một cách hiệu quả.

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SRO STUDENT RELATION OFFICE Google forms KHÓA HỌC GOOGLE FORMS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU *'

  ❤ Đối tượng:

  - Bất kì ai có ứng thú tìm hiểu về Google forms
  - Bất kì ai có ứng thú tìm hiểu về G-Suite


  ❤ Yêu cầu: 
  Kĩ năng sử dụng máy tính cơ bản


  ❤ Bạn sẽ nhận được sau khóa học: 
  Học được các tính năng của Google Forms


  ❤ Thông tin khóa học:
  - Hình thức: 100% Online
  - Ngôn Ngữ: Tiếng Anh (Có phụ đề Anh)
  - Thời gian: 30 phút


  ❤ Đăng kí tại đây: https://bit.ly/2TRylY6

  Phương Anh (Phòng Công Tác Sinh Viên ĐH FPT)

  Tin tức Liên quan