Khám phá khóa học về kỹ năng Thiết kế Đồ họa dành cho SV FPT

  ❤ Bạn sẽ được những gì?:

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SRO STUDENT RELATION OFFICE Graphic Design KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ KỸ NĂNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (CÓ CHỨNG CHỈ) *'

   ✔ Thảo luận các yếu tố của thiết kế như không gian, màu sắc và loại hình
  ✔ Tóm tắt những đặc điểm chính của thiết kế đồ họa trong thời hiện đại và hậu hiện đại
  ✔ Mô tả nội dung và yếu tố chính tham gia vào quá trình thiết kế
  ✔ Giải thích AIDA là gì và sử dụng các kỹ thuật thiết kế đồ họa khác nhau
  ✔ Tóm tắt quá trình tham gia vào việc thiết kế các bản nháp
  ✔ Thảo luận về việc sử dụng các yếu tố của thiết kế đồ họa như điểm, đường thẳng, mặt phẳng, màu sắc, không gian và hình
  ✔  Giải thích việc sử dụng các kỹ thuật thành phần như tương phản, nhấn mạnh, chuyển động, đối xứng và hệ thống phân cấp thị giác


  ❤ Thông tin khóa học:
  – 100% trực tuyến
  – Thời gian: 1.5- 3 giờ
  – Ngôn ngữ: Tiếng Anh


  ❤ Đăng kí tại đây: https://alison.com/fr/cours/conception%20graphique

  Phương Anh (Phòng Công Tác Sinh Viên ĐH FPT)

  Tin tức Liên quan